Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Конференция „Украинская терминология и современность” (Киев 2015)

Конференция „Украинская терминология и современность” (Киев 2015)

Организаторы конференции „Украинская терминология и современность” (Киев 2015)

Организаторы конференции „Украинская терминология и современность” (Киев 2015)

XV Международный съезд славистов (Минск 2013)

XV Международный съезд славистов (Минск 2013)

Заседание Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Заседание Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Тематический блок Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Тематический блок Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Тематический блок Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Тематический блок Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Тематический блок Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Тематический блок Комиссии по лингвистической библиографии, XV MСС (Минск 2013)

Конференция «Современные системы славистической библиографической информации – сегодня и завтра» (Варшава 2013)

Конференция "Современные системы славистической библиографической информации – сегодня и завтра" (Варшава 2013)

Заседание Комиссии по лингвистической библиографии, XIV MСС (Охрид 2008)

Заседание Комиссии по лингвистической библиографии, XIV MСС (Охрид 2008)