Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

КОНФЕРЕНЦИИ,
СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ
КОМИССИЕЙ ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
WOKÓŁ SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I SŁOWOTWÓRSTWA
(ВОКРУГ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ)
Варшава, 8 сентября 2017 г.

Организаторы: Институт славистики ПАН и Комиссия по лингвистической библиографии при МКС.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СЕСИИ: ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ:

1. Júlia BEHÝLOVÁ (Братислава): Slovenská lingvistika v medzinárodných databázach.

2. Jakub BANASIAK, Paweł KOWALSKI, Marcin FASTYN (Варшава): Ekwiwalencja wewnątrz- i międzyjęzykowa: wokół problemów wyszukiwania informacji w wielojęzycznej bazie danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw.

3. Valentina G. KULPINA, Viktor A. TATARINOV (Москва): O kształtowaniu oryginalnych strategii bibliograficznych w szkole Zofii Rudnik-Karwatowej.

4. Zenon MIKOS, Maria PRZASTEK-SAMOKOWA (Варшава): Odautorskie słowa kluczowe a słowa kluczowe i tagowanie w iSybislawie (na wybranych przykładach).

5. Яўгенія ВОЛКАВА (Минск): Спосаб прэзентацыі ключавых слоў як частка камунікацыйнай сістэмы бібліяграфічнай базы iSybislaw.

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СЕСИИ: ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ:

1. Wiesław BABIK (Краков): Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęć inspiracją do badań nad słowami kluczowymi.

2. Błażej OSOWSKI (Познань): ISybislaw a dydaktyka uniwersytecka.

3. Danuta ROSZKO, Roman ROSZKO (Варшава): Budowa oraz zastosowanie wielojęzycznych pamięci tłumaczeniowych, zawierających najnowszą leksykę słowiańską (języki: polski, bułgarski, rosyjski, ukraiński) oraz bałtycką - język litewski.

Замечание: в списке не были учтены доклады, представленные на сессии Словообразование.


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
БАЗИ ДАНИХ I СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАДАЧ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
(БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ)
Киев, 13-14 июня 2017 г.

Организаторы: Институт украинского языка НАН Украины, Институт славистики ПАН, Украинский комитет славистов, Комиссия по лингвистической библиографии при МКС.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Киев): Картотека «портретів слів» як база та інструмент мовознавчих досліджень.

2. Paweł KOWALSKI (Варшава): Słowa kluczowe w systemie iSybislaw jako narzędzie i przedmiot badań (Ключові слова в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень).

3. Валентина І. КРИТСЬКА, Юлія В. РОМАНЮК (Киев): База даних «Граматичний словник української літературної мови. Словозміна» у нових лінгвістичних дослідженнях.

4. Zofia Е. RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): System informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw po 10 latach – stan aktualny i przyszłość (Інформаційно-пошукова система славістичного мовознавства iSybislaw через 10 років – актуальний стан і майбутнє).

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Валентина О. БАЛОГ (Киев): Параметрична система традиційного й електронного варіантів тлумачного словника: порівняльний аналіз (на матеріалі «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка).

2. Jakub BANASIAK (Варшава): Międzyjęzykowe wyszukiwanie informacji w bazie danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: stan i perspektywy (Міжмовний пошук інформації в базі даних світового славістичного мовознавства iSybislaw: стан і перспективи).

3. Олена А. ДЮНДИК (Киев): Використання словникових та текстових баз даних під час формування реєстру джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови.

4. Ірина С. ГНАТЮК (Киев): Фразеологічні словники авторського типу: здобутки і перспективи.

5. Лариса П. КИСЛЮК (Киев): Можливості пошуку слів за їхньою будовою у корпусах і словникових базах даних.

6. Юлія В. ПОЗДРАНЬ (Винница): Роль інтернет-ресурсів у дослідженні дескриптивно-прескриптивного потенціалу «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова.

7. Любов С. САВЕЛЬЄВА (Миколаев): Інформаційні технології створення словників.

8. Ганна В. СИТАР (Винница): База даних «Синтаксичні фразеологізми в українській мові»: принципи створення та особливості наповнення.

9. Наталія В. СНIЖКО (Киев): Сучасні лексикографічні системи в інтегральних дослідженнях розвитку мови й суспільства.

10. Оксана М. ТИЩЕНКО (Киев): Картотека «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю.Кримського та С.О.Єфремова (архівна): електронний варіант.

11. Ольга Ф. ЗАГОРОДНЯ (Киев): Система опрацювання результатів асоціативних експериментів «STIMULUS».

МАСТЕР-КЛАССЫ:

1. Віктор П. КУБАЙЧУК (Киев): Авторський сайт «Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови».

2. Василь Ф. СТАРКО (Луцк): Проекти команди r2u.

3. Наталія П. ДАРЧУК (Киев): Корпус української мови – джерело лексикографічної роботи.

4. Оксана М. ЗУБАНЬ (Киев): Електронні частотні морфемні словники в Корпусі української мови.

5. Маргарита О. ЛАНГЕНБАХ (Киев): Синтаксичний підкорпус: база даних граматичних конструкцій та модуль пошуково-аналітичних систем.


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
SLAWISTYKA W PRZESTRZENI CYFROWEJ
(СЛАВИСТИКА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ)
Варшава, 5-6 сентября 2016 г.

Организаторы: Институт славистики ПАН, Комиссия по лингвистической библиографии при МКС, Рабочая группа «Цифровая славистика» консорциум DARIAH-PL.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Киев): Критерії визначення домінанти в класах еквівалентності термінів системи iSybislaw.

2. Paweł KOWALSKI (Варшава): Organizacja wiedzy z zakresu języków południowosłowiańskich w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw.

3. Olga KUBEŠOVÁ PENSDORFOVÁ, Jana PAPCUNOVÁ (Прага): Bibliografie české lingvistiky v digitálním prostředí – problémy a perspektivy.

4. Оксана А. ОСТАПЧУК (Москва): Парадигматические связи ключевых слов и эффективность поиска в системе iSybislaw.

5. Юлія В. РОМАНЮК (Киев): Відображення змісту документа у авторських термінах та ключових словах.

6. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): Koncepcja banku terminologii językoznawstwa slawistycznego.

7. Jana WACHTARCZYK (Братислава): Nové kvality jazykovej interakcie vo virtuálnom priestore.

8. Яўгенія ВОЛКАВА, Уладзімір КОШЧАНКА, Ніна СЯНКЕВІЧ, Генадзь ЦЫХУН (Минск): Стан і перспектывы лічбавых даследаванняў у Інстытуце мовазнаўства Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі.

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Jakub BANASIAK (Варшава): O autorskich słowach kluczowych z perspektywy systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

2. Лариса П. КИСЛЮК (Киев): Еквівалентність термінів спільного походження в слов’янських лінгвістичних традиціях і школах.

3. Małgorzata KORNACKA (Варшава): Czy gramatyka historyczna może pomóc w sformułowaniu algorytmu wyszukiwania ciągów wyrazowych z reduplikacją rzeczowników "nieregularnych" (typu "koniec końców", "ramię przy ramieniu") – czyli jak wytłumaczyć komputerowi powstanie samogłosek nosowych czy zanik i wokalizację jerów.

4. Maciej MARYL, Piotr WCIŚLIK (Варшава): Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej.

5. Leszek MAŁCZAK (Краков): Polsko-słowiańskie związki kulturalne. Propozycja modułu w ramach grupy roboczej Slawistyka cyfrowa.

6. Błażej OSOWSKI (Познань): Czego dowiemy się o opracowaniach dialektologicznych z iSybislawa?

7. Julia OSTANINA-OLSZEWSKA, Janusz PARFIENIUK, Piotr STAWIŃSKI (Варшава): CoLT* i jego zastosowania w komunikacji, nauczaniu i badaniach językowych.

8. Michał B. PARADOWSKI, Łukasz JONAK (Варшава): Neologizmy w sieci.

9. Алла А. ТАРАН (Черкассы): Типи формально-семантичних відношень між термінами в мові ключових слів системи iSybislaw.

10. Marta WOJEWÓDZKA (Варшава): RCIN - możliwości (nie)wykorzystane. Rozważania o metodzie opracowywania materiałów dźwiękowych w IS PAN.


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ
– DZIŚ I JUTRO

(СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СЛАВИСТИЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
– СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
)
Варшава, 8-9 октября 2015 г.

Организаторы: Институт славистики ПАН, Славистический фонд, Комиссия по лингвистической библиографии при МКС.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Júlia BEHÝLOVÁ (Братислава): Slovenská bibliografia, bibliografia v jazykovede a jazyková norma.

2. Marcin FASTYN (Варшава): Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji – na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii.

3. Євгенія A. КАРПІЛОВСЬКА (Киев): Шкала еквівалентності термінів-кореферентів в інформаційно-пошуковій системі iSybislaw.

4. Paweł KOWALSKI (Варшава): Terminologia językoznawcza w abstraktach i streszczeniach prac naukowych (na przykładzie bazy iSybislaw i wybranych czasopism naukowych).

5. Оксана А. ОСТАПЧУК (Москва): Язык и речь в составе ключевых слов в информационно-поисковой базе iSybislaw.

6. Maria PRZASTEK-SAMOKOWA, Zenon MIKOS (Варшава): iSybislaw – znany, udostępniany, wykorzystywany?

7. Юлія В. РОМАНЮК (Киев): Критерії добору ключового слова: позиція автора vs. користувача.

8. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): Zarządzanie wiedzą z zakresu językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw – uwagi językoznawcy.

9. Marek-Mladen STANOJEVIĆ, Barbara KRYŻAN-STANOJEVIĆ (Загреб): Struna – ogólnonarodowy chorwacki projekt terminologiczny.

10. Jana WACHTARCZYK (Братислава): Je slovenská jazykovedná produkcia viac v štýle Enemy Unknown alebo Civilization V? Niekoľko podobenstiev o slovenských vedeckých časopisoch a strategických hrách.

11. Яўгенія ВОЛКАВА (Минск): Некаторыя аспекты ўпарадкавання шматмоўнай картатэкі ключавых слоў нетэрміналагічнага характару ў бібліяграфічнай базе iSybislaw і аптымізацыі яе выкарыстання.

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Jakub BANASIAK (Варшава): Terminologia składniowa z perspektywy indeksowania i wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw.

2. Wiesław BABIK (Краков), Justyna MYSZOR (Скавина): O burzeniu informacyjnej wieży Babel – słowa kluczowe w ofensywie?

3. Bożena BEDNAREK-MICHALSKA (Торунь): Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki.

4. Диана БЛАГОЕВА (София): Библиографска информационна система за българска лексикология, фразеология и лексикография.

5. Miroslav DUDOK (Братислава): Hranice jazyka a jazykovednej infraštruktúry.

6. Siergiej GRINEV-GRINIEWICZ (Белосток): Semantic Phenomena and Processes in Linguistic Terminology.

7. Вікторія Л. ІВАЩЕНКО (Киев): Термінопростір міжмовних лексичних відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій системі iSybislaw.

8. Małgorzata KORNACKA (Варшава): Kilka pytań o pytania w tytułach prac językoznawczych: czy są jednorodne? co sygnalizują? jak je opisywać?

9. Jan F. NOSOWICZ (Варшава): Ergonimy w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

10. Błażej OSOWSKI (Познань): Opracowania dialektologiczne w iSybislawie.

11. Людмила РЫЧКОВА (Гродно): Консубстанциональность специальной лексики как проблема информационного поиска.

12. Jadwiga SADOWSKA (Белосток): Współczesny model dziedzinowych bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

13. Эльвира А. СОРОКИНА (Москва): Особенности проявления синонимии в лингвистической терминологии.


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УКРАЇНСЬКА ТЕРМIНОЛОГIЯ I СУЧАСНIСТЬ
(УКРАИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)
Киев, 22-24 апреля 2015 г.

Организаторы: Институт украинского языка НАН Украины, Терминологическая комиссия НАН Украины, Терминологическая комиссия при МКС, Комиссия по лингвистической библиографии при МКС.

Секция: Термiнологiя сучасного славiстичного мовознавства в iнформацiйно-пошуковiй системi iSybislaw (Терминология современного славянского языкознания в информационно-поисковой системе iSybislaw).

Организатор: Комиссия по лингвистической библиографии при МКС. Руководители секции: Евгения А. Карпиловская и Зофья Рудник-Карватова.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Євгенія КАРПІЛОВСЬКА (Киев): Значення термінів-варіантів для оптимізації інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw.

2. Iwona ŁUCZKÓW (Вроцлав): Z badań nad ustalaniem ekwiwalencji polskich i ukraińskich terminów gramatycznych (na przykładzie prac zarejestrowanych w systemie iSybislaw).

3. Zofia E. RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): Porządkowanie terminologii dla potrzeb systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw.

4. Юлія РОМАНЮК (Киев): Еквiвалентнiсть граматичних термiнiв у сучасному славiстичному мовознавствi (дiєслово).

5. Яўгенія ВОЛКАВА (Минск): Кaрэляцыя памiж тэрмiнам i дакументам у бiблiяграфiчнай базе iSybislaw: да пытання рэлевантнасцi пошуку.

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИИ:

1. Jakub BANASIAK (Варшава): Wybrane zagadnienia terminologii składniowej – między tradycją, spójnością i relewancją: z perspektywy systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw.


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
DYNAMIKA WSPÓŁCZESNEGO SŁOWNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO
W PRZESTRZENI STYLOWO-FUNKCJONALNEJ

(ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО СЛАВЯНСКОГО СЛОВАРНОГО ФОНДА
В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
)
Варшава, 5 ноября 2014 г.

Организатор: Институт славистики ПАН.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Киев): Варіанти термінів мовознавства у сучасній науково-освітній практиці і в часовій перспективі.

2. Iwona ŁUCZKÓW (Вроцлав): Adaptacja pewnych terminów gramatycznych z wybranych języków słowiańskich w pracach językoznawczych wydanych w Polsce po 2000 roku.

3. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): Dynamiczne procesy w słowiańskiej terminologii językoznawczej (na przykładzie wybranych kategorii nazw).

4. Jana WACHTARCZYK (Братислава): Slovenské a poľské kolektívne antroponymá ako špecifická prezentácia jazykovo-kultúrnej identity.

5. Яўгенія ВОЛКАВА (Минск): Да пытання семантычных зрухаў у працэсе інтэрнацыяналізацыі лінгвістычнай тэрміналогіі.

Названы только доклады, посвященные лингвистической терминологии, среди прочего, структуре информационного языка в системе iSybislaw. Не учтены остальные доклады, посвященные различным аспектам динамики общей и разговорной лексики.


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ
– DZIŚ I JUTRO

(СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СЛАВИСТИЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
– СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
)
Варшава, 3-4 октября 2013 г.

Организаторы: Институт славистики ПАН, Славистический фонд, Институт западной и южной славистики Варшавского университета, Варшавское научное общество, Комиссия по лингвистической библиографии при МКС.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Киев): Роль непрямої номінації в сучасній слов’янській лінгвістичній термінології.

2. Iwona ŁUCZKÓW (Вроцлав): Ekwiwalencja terminologii językoznawczej w systemie informacyjnym iSybislaw a tradycja opisu języków słowiańskich.

3. Zenon MIKOS (Варшава): Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWA do iSybislawa.

4. Оксана А. ОСТАПЧУК, Мадина М. АЛЕКСЕЕВА (Москва): Проблема эквивалентности многокомпонентных терминов в базе славянского языкознания iSYBISLAW (на примере русского и польского языков).

5. Jana PAPCUNOVÁ (Прага): Databáze iSybislaw a Bibliografie české lingvistiky v dalším období spolupráce.

6. Anja POHONČOWA (Баутцен): Hornjoserbska rěčespytna terminologia.

7. Maria PRZASTEK-SAMOKOWA (Варшава): O autorskich słowach kluczowych z językoznawstwa na wybranych przykładach bułgarskich i polskich.

8. Юлiя В. РОМАНЮК (Киев): Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово).

9. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwości.

10. Marek STANOJEVIĆ, Barbara KRYŻAN-STANOJEVIĆ (Загреб): Słowa kluczowe podawane przez autora publikacji jako podstawa opisu bibliograficznego w iSybislawie.

11. Franc ŠĚN (Баутцен): Łužisko-serbska bibliografija – jeje stawizny a přichodne nadawki.

12. Яўгенiя ВОЛКАВА (Минск): Дынамічныя працэсы ў беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі.

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Wiesław BABIK (Краков): Słowa kluczowe, tagi..., i co dalej ?

2. Jakub BANASIAK (Варшава): Synonimia i bliskoznaczność a synonimia wyszukiwawcza w systemie informacyjno-wyszukiwawczym (na przykładzie terminologii językoznawczej i systemu iSybislaw).

3. Grażyna CHARYTONIUK-MICHIEJ (Белосток): Literatura białoruska w Polsce po 1989 roku. O potrzebie tworzenia bazy literackiej.

4. Marcin FASTYN (Варшава): iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

5. Wiesław GLIŃSKI, Dorota Krystyna REMBISZEWSKA (Варшава): Projekt i realizacja bazy Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny.

6. Bożena ITOYA (Варшава): System informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw jako źródło wiedzy o współczesnej sorabistyce.

7. Marek IWANOWSKI (Варшава): Filolog pyta o bibliografię zawartości Internetu.

8. Małgorzata KORNACKA (Варшава): Kolekcja w teorii i praktyce: w tekstach specjalistycznych, przypisach, tytułach, abstraktach i słowach kluczowych.

9. Paweł KOWALSKI (Варшава): Streszczenie (abstrakt) jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw.

10. Wacław WALECKI (Краков): Jak budujemy slawistyczną bazę bibliograficzną z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i komparatystyki.

11. Sonja WÖLKE (Баутцен): Tekstowy korpus a dalše informaciske srědki wo hornjoserbskej rěči w interneće.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
BIBLIOGRAFIA W DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ PRZESTRZENI INFORMACJI
(БИБЛИОГРАФИЯ В ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ ИНФОРМАЦИИ)

Модератор, введение в дискуссию: Jadwiga Woźniak-Kasperek (Варшава), участники: члены Комиссии.


НАУЧНАЯ СЕССИЯ
SYSTEM INFORMACJI SLAWISTYCZNEJ ISYBISLAW
– METODOLOGIA I PRAKTYKA

(СИСТЕМА СЛАВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ISYBISLAW
– МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
)
Варшава, 8 ноября 2012.

Организаторы: Институт славистики ПАН и Варшавское научное общество под почетным патронатом Комиссии по лингвистической библиографии при МКС.

ДОКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

1. Iwona ŁUCZKÓW (Вроцлав): Problem ekwiwalencji słów kluczowych w systemie iSybislaw - na przykładzie wybranych terminów z zakresu morfologii i składni.

2. Zenon MIKOS (Варшава): Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego.

3. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Варшава): Problemy metodologiczne slawistycznej informacji naukowej i ich rozwiązanie w systemie iSybislaw.

ИНЫЕ ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СЕСИИ:

1. Jakub BANASIAK (Варшава): Znaczenie i odniesienie terminologicznych słów kluczowych a strategie wyszukiwawcze i indeksacyjne.

2. Marcin FASTYN (Варшава): Dopowiedzenia w języku słów kluczowych bazy iSybislaw - zasady użycia i rodzaje.

3. Bożena ITOYA (Варшава): Opis prac dotyczących języków mniejszościowych w bazie iSybislaw – problemy i sposoby ich rozwiązywania.

4. Paweł KOWALSKI (Варшава): Indeksowanie dokumentów dotyczących języków południowosłowiańskich w platformie iSybislaw - wybrane zagadnienia.