Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

KOMISJE PRZY MIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW

1. Komisja Archeologii Słowiańskiej - przewodniczący: Peter ŠALKOVSKÝ

2. Komisja Aspektologiczna - przewodniczący: Људмил СПАСОВ

3. Komisja Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich - przewodniczący: Bogusław ZIELIŃSKI

4. Komisja Badań Staroobrzędowców - przewodniczący: Леонид Л. КАСАТКИН http://www.staroobr-kom.ru/

5. Komisja Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej - przewodnicząca: Jolanta SUJECKA

6. Komisja Biblijna - przewodniczący: Marcello GARZANITI

7. Komisja Bibliografii Lingwistycznej - przewodnicząca: Zofia RUDNIK-KARWATOWA http://kbl-mks.org

8. Komisja Dialektologiczna - przewodniczący: Jerzy SIEROCIUK

9. Komisja Emigrantologii Słowian - przewodniczący: Lucjan SUCHANEK

10. Komisja Etnolingwistyczna - przewodniczący: Jerzy BARTMIŃSKI http://www.rastko.rs/projekti/etnoling/

11. Komisja Etymologiczna - przewodnicząca: Mariola JAKUBOWICZ
      https://sites.google.com/site/komisjaetymologiczna/

12. Komisja Folklorystyczna - przewodniczący: Андрей Б. МОРОЗ
      http://abmoroz.wix.com/folklorecomission#!untitled/c1gxx

13. Komisja Fonetyki i Fonologii - przewodniczący: Ján SABOL

14. Komisja Frazeologiczna - przewodniczący: Вaлерий М. МОКИЕНКО
      http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/fkkomslav.htm

15. Komisja Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich - przewodniczący: Maciej GROCHOWSKI

16. Komisja Historii Slawistyki - przewodniczący: Sergio BONAZZA

17. Komisja Iberyjsko-Słowiańskich Badań Porównawczych - przewodnicząca: Beata CIESZYŃSKA
      http://www.iberian-slavonic.eu/Eng/ViewContent/12

18. Komisja Języka Religijnego - przewodniczący: Wiesław PRZYCZYNA

19. Komisja Językoznawstwa Bałkańskiego - przewodniczący: Helmut SCHALLER

20. Komisja Komputerowego Opracowania Rękopisów i Starodruków Słowiańskich - przewodniczący: Ralph CLEMINSON

21. Komisja Korpusowa - przewodniczący: Marek ŁAZIŃSKI http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/

22. Komisja Leksykologii i Leksykografii - przewodnicząca: Маргарита И. ЧЕРНЫШЕВА

23. Komisja Lingwistyki Dyskursu - przewodnicząca: Iрына УХВАНАВА-ШМЫГАВА

24. Komisja Mikrojęzyków Słowiańskich - przewodniczący: Aлександр Д. ДУЛИЧЕНКО

25. Komisja Najnowszych Dziejów Słowian - przewodnicząca: Irena STAWOWY-KAWKA

26. Komisja Nauczania Języków i Literatur Słowiańskich - przewodnicząca: Љиљана БАJИЋ

27. Komisja Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego - przewodnicząca: Taтьяна И. ВЕНДИНА http://www.slavatlas.org/

28. Komisja Onomastyki Słowiańskiej - przewodniczący: Artur GAŁKOWSKI http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks

29. Komisja Przekładoznawcza - przewodniczący: Piotr FAST

30. Komisja Słowiańskich Języków Literackich - przewodnicząca: Hana GLADKOVA

31. Komisja Słowiańskich Kontaktów Językowych - przewodniczący: Gerd HENTSCHEL

32. Komisja Słowiańskiej Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej - przewodniczący: Wacław WALECKI

33. Komisja Słowiańskiej Mediolingwistyki - przewodnicząca: Лилия ДУСКАЕВА
      http://jf.spbu.ru/medialingvistika/2663-5982.html

34. Komisja Słowników Cerkiewnosłowiańskich - przewodnicząca: Zdenka RIBAROVA

35. Komisja Słowotwórcza - przewodniczący: Aлександр А. ЛУКАШАНЕЦ http://ksl.mks.uph.edu.pl/

36. Komisja Socjolingwistyczna - przewodnicząca: Halina KUREK
      http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/komisja-socjolingwistyki

37. Komisja Stylistyczna - przewodnicząca: Наталья И. КЛУШИНА http://www.stylistic-mks.com/

38. Komisja Terminologiczna - przewodnicząca: Вiкторiя A. IВАЩЕНКО

39. Komisja Wczesnych Dziejów Słowian - przewodniczący: Ryszard GRZESIK