Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

GALERIA ZDJĘĆ

Konferencja „Terminologia ukraińska i współczesność” (Kijów 2015)

Konferencja „Terminologia ukraińska i współczesność” (Kijów 2015)

Organizatorzy konferencji „Terminologia ukraińska i współczesność” (Kijów 2015)

Organizatorzy konferencji „Terminologia ukraińska i współczesność” (Kijów 2015)

XV Międzynarodowy Kongres Slawistów (Mińsk 2013)

XV Międzynarodowy Kongres Slawistów (Mińsk 2013)

Posiedzenie Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Posiedzenie Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Blok Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Blok Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Blok Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Blok Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Blok Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Blok Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XV MKS (Mińsk 2013)

Konferencja „Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej − dziś i jutro" (Warszawa 2013)

Konferencja „Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej - dziś i jutro" (Warszawa 2013)

Posiedzenie Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XIV MKS (Ochryda 2008)

Posiedzenie Komisji Bibliografii Lingwistycznej, XIV MKS (Ochryda 2008)