Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

THE PUBLICATIONS OF THE COMMISSION ON LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY (since 1995)

THE SLAVIC LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY

The Commission on Linguistic Bibliography participated in collecting and preparing the bibliographic data on Slavic linguistics in Europe and the world (outside Poland) for the years 1992-1997. The participation of the individual members of the Commission in this endeavor is shown on the home page of the iSybislaw database in the Participants tab at http://www.isybislaw.ispan.waw.pl The materials were verified and edited by the team from the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences under the direction of Zofia Rudnik-Karwatowa. Seven volumes of the bibliography of Slavic linguistics were printed [http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/start/wbjs.html]:

 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997 z uzupełnieniami za lata 1992–1996, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. – Warszawa : SOW, 2003. – 870 s.
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupełnieniami za lata 1992–1995, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa, M. Malinowska i Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. – Warszawa : SOW, 2001. – 862 s.
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992–1994, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa, Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. – Warszawa : SOW. 1999. – 748 s.
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupełnieniami za lata 1992–1993, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: H. Karpińska, M. Kornacka, Z. Mikos, Z. Rudnik-Karwatowa i V. Stamenković przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. – Warszawa : SOW, 1997. – 822 s.
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992 [Cz. 1–2], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: M. Kornacka, Z. Rudnik-Karwatowa, I. Suchocka i H. Karpińska przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. – Warszawa : SOW, 1996. – 540 ; 351 s.
 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; [oprac. M. Kornacka i Z. Rudnik-Karwatowa przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych]. – Warszawa : SOW, 1995. – 555 s.

REVIEWS AND NOTES OF THE SLAVIC LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY

 • KRYŻAN-STANOJEVIĆ B., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992]; „Suvremena lingvistika”, Zagreb, 1995, God. 21, sv. 1, s. 111.
 • ДЕМЬЯНОВ В.Г., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992]; „Русистика сегодня”, Москва, 1996, Nr 2, c. 129–134.
 • МИРКУЛОВСКА М., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992; 1993; 1994]; „Македонски јазик", Скопје 1997–1999, Г. 48–50, c. 401–404.
 • МЕЧКОВСКАЯ Н.Б., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992; 1993; 1994]; „Славяноведение”, Москва, 1999, № 6, c. 109–112.
 • КУЛЬПИНА В.Г., ТАТАРИНОВ В.А., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995]; „Терминологический вестник. Научно-информационный журнал Российского терминологического общества РоссТерм”, Москва, 2000, 1, c. 87–90.
 • МЕЧКОВСКАЯ Н.Б., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995]; „Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта”. Серыя 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка, Мінск, 2001, 3, c. 105–107.
 • КУЛЬПИНА В.Г., ТАТАРИНОВ В.А., [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996]; „Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература”. Серия 6 : Языкознание, Москва, 2004, 2, c. 19–21.

BIBLIOGRAPHIC DATABASE OF WORLD SLAVIC LINGUISTICS PUBLICATIONS ISYBISLAW

(http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

Bibliographic database iSybislaw currently contains an information collection of over 23 000 records. 

METHODOLOGICAL PUBLICATIONS 

1. BOOKS

Informatyzacja bibliografii slawistycznej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Warszawa, 6–7 grudnia 1994, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej. – Warszawa : Wydaw. Energeia, 1995. – 100 s.

RUDNIK-KARWATOWA Z., KARPIŃSKA H., Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999. – 109 s.

Rev.: BABIK W., Język słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego - próba charakterystyki, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2000, nr 2, s. 74-77.

RUDNIK-KARWATOWA Z., KARPIŃSKA H., Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2006 [poprawiona i uzupełniona wersja dostępna na płycie CD oraz wersja demo na stronie www.ispan.waw.pl/cnis/slownik_slow_kluczowych.htm].

2. 2. ARTICLES (SELECTION)

АЛЕКСЕЕВА M.M., OСТАПЧУК О.A., Многокомпонентные термины в научном дискурсе и в информационной системе славянского языкознания iSybislaw : на примере русского и польского языков, „Slavia Orientalis”, 2013, R. 62, nr 2, s. 275–284.

BOJAR B., RUDNIK-KARWATOWA Z., Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. [In:] Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, Komitet red. H. Dalewska, J. Rusek, J. Siatkowski (red. nacz.). – Warszawa : Wydaw. Energeia, 1998, s. 41–47 (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 9).

FASTYN M., iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, "Adeptus" [online] 2014, nr 4, s. 104-109. Dostępny w: https://doi.org/10.11649/a.2014.014.

КАРПІЛОВСЬКА Є.А., Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw, "Українська мова", 2018, № 1, s. 17-29. Dostępny w: http://ireteslaw.ispan.waw.pl.

КАРПІЛОВСЬКА Є.А., Роль термінів-непрямих номінацій у тезаурусі інформаційно-пошукової системи славістичного мовознавства, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 150163. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.015.

KOWALSKI P., Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 88-98. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.010.

KOWALSKI P., BANASIAK J., Ключовi слова та еквiвалентностi в системi iSybislaw як знаряддя та предмет дослiджень, "Українська мова", 2017, № 4, s. 14-26. Dostępny w: http://ireteslaw.ispan.waw.pl.

KOWALSKI P., RUDNIK-KARWATOWA Z., Wykorzystanie terminologii w systemie informacyjno-wyszukiwawczym językoznawstwa slawistycznego iSybislaw. [In:] Словенска терминологиjа данас = Slavonic terminology today. Уред. П. Пипер, В. Jовановић. Београд : Српска академиjа наука и уметности, 2017, s. 643-655. Dostępny w: http://ireteslaw.ispan.waw.pl.

КУЛЬПИНА В.Г., ТАТАРИНОВ В.А., Синонимия ключевых слов в системе славистической библиографии как эпистемологические рефлексы развития лингвистической терминологии, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 188202. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.018.

ŁUCZKÓW I., Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw : na przykładzie wybranych terminów gramatycznych, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 203–218. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.019.

MIKOS Z., Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWa do iSybislawa, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 44–58. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.007.

MIRKULOVSKA M., ZDRAVKOVA K., Bibliografia języka macedońskiego online : doświadczenia i osiągnięcia, "Zagadnienia Informacji Naukowej", 2007, nr 2, s. 41–53.

OSTAPCZUK O.A., Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego, "Zagadnienia Informacji Naukowej", 2007, nr 2, s. 54–63.

OСТАПЧУК O.A., АЛЕКСЕЕВА М.М., Многокомпонентные термины в функции ключевых слов в информационной базе славянского языкознания iSybislaw, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 164175. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.016.

PAPCUNOVÁ J., Opracowanie bibliografii czeskiego językoznawstwa : przeszłość i teraźniejszość, "Zagadnienia Informacji Naukowej", 2007, nr 2, s. 64–68.

POHONČOWA A., Hornjoserbska rěčespytna terminologia, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 232–244. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.021.

PRZASTEK-SAMOKOWA M., „Bibliografia językoznawstwa slawistycznego” i bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako przykład działań interdyscyplinarnych. [In:] Biblioteki, informacja, książka : badania interdyscyplinarne i praktyka w XXI wieku [online], [red. M. Kocójowa]. – Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 447–452. Dostępny w: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-przastek.pdf.

РОМАНЮК Ю.В., Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово), "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 245258. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.022.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Bibliograficzna baza danych i „Bibliografia językoznawstwa slawistycznego” – efekty zastosowania techniki komputerowej. [In:] II Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych” : II KK KOWBAN : materiały. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 111–114.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Informatyzacja bibliografii językoznawstwa slawistycznego. [In:] Informatyzacja bibliografii slawistycznej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Warszawa, 6–7 grudnia 1994, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej. – Warszawa : Wydaw. Energeia, 1995, s. 32–39.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Wczoraj, dziś i jutro informacji dokumentacyjnej językoznawstwa slawistycznego,Zagadnienia Informacji Naukowej”, 1995, nr 1–2, s. 63–67.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Problemy przetwarzania tekstów stosujących różne alfabety : automatyczne porządkowanie i wyszukiwanie informacji w bibliograficznej bazie danych. [In:] Język i technologia, [red.] Z. Vetulani, W. Abramowicz, G. Vetulani. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1996, s. 159–162.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego : doświadczenia z realizacji projektu. [In:] Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, Komitet red. H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa, J. Rusek, J. Siatkowski (red. nacz.). – Warszawa : Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2002, s. 207–212 (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10).

RUDNIK-KARWATOWA Z., Słowa kluczowe – elementarne jednostki leksykalne języka informacyjno-wyszukiwawczego. [In:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. nauk. A. Pstyga, K. Szcześniak. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002, s. 13–18.

RUDNIK-KARWATOWA Z., О необходимости создания русского словаря (словника) ключевых слов по славянскому языкознанию. [In:] Проблемы русской лексикографии : тезисы по славянскому языкознанию : «6-ые Шмелевские чтения» 24–26 февраля 2004 г., ред. Л.П. Крысин. – Москва : ИРЯ РАН, 2004, с. 97–98.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Osiągnięcia bibliograficzne Instytutu Slawistyki PAN. [In:] 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004) : księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN. Komitet red. pod kierunkiem K. Handke. – Warszawa : SOW, 2004, s. 227–238. Przedruk w: "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", 2005, 40, s. 237–248.

RUDNIK-KARWATOWA Z., 15 lat Językowej Komisji Slawistycznej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, 2008, R. 71, s. 100–107.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwości, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 28–43. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.006.

RUDNIK-KARWATOWA Z., Упорядкування термінології для потреб інформаційно- пошукової системи iSybislaw, "Українська мова", 2016, № 3, s. 105-117. Dostępny w: http://ireteslaw.ispan.waw.pl.

RUDNIK-KARWATOWA Z., BANASIAK J., MIKOS Z., Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw. „Slavia Orientalis” 2013, R. 62, nr 4, s. 631–646.

RUDNIK-KARWATOWA Z., MIKOS Z., BOJAR J., Nowoczesny system informacji slawistycznej : zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy,Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2007, nr 2, s. 19–40.

STANOJEVIĆ M., KRYŻAN-STANOJEVIĆ B., Słowa kluczowe podawane przez autora publikacji jako podstawa opisu bibliograficznego w iSybislawie, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 219–231. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.020 .

ŠĚN F., Łužisko-serbska bibliografija – jeje stawizny a přichod, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 99–107. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.011.

WOŁKAWA J., Праблемы беларускай лiнгвiстычнай тэрмiналогiï i пытанне о суаднасцi ключавых слоў (лiнгвiстычных тэрмнаў) у iSybislaw, „Slavia Orientalis”, 2013, R. 62, nr 2, s. 285–292.

ВОЛКАВА Я., Беларуская лінгвістычная тэрміналогія: праблемы фіксацыі і функцыянавання, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" [online] 2014, t. 49, s. 259–276. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.023.