Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

GALLERY

Conference „Ukrainian Terminology and Contemporaneity” (Kiev 2015)

Conference „Ukrainian Terminology and Contemporaneity” (Kiev 2015)

Conference organizers „Ukrainian Terminology and Contemporaneity” (Kiev 2015)

Conference organizers „Ukrainian Terminology and Contemporaneity” (Kiev 2015)

XV International Congress of Slavists (Minsk 2013)

XV International Congress of Slavists (Minsk 2013)

Meeting of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Meeting of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Block of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Block of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Block of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Block of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Block of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Block of the Commission on Linguistic Bibliography, XV ICS (Minsk 2013)

Conference Modern Slavic Bibliographic Information Systems - Today and Tomorrow (Warszawa 2013)

Conference „Modern Slavic Bibliographic Information Systems - Today and Tomorrow" (Warsaw 2013)

Meeting of the Commission on Linguistic Bibliography, XIV ICS (Ohrid 2008)

Meeting of the Commission on Linguistic Bibliography, XIV ICS (Ohrid 2008)