Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

CONFERENCES
organized / co-organized
by THE COMMISSION ON LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY


INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
WOKÓŁ SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I SŁOWOTWÓRSTWA
(ON INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS AND WORD FORMATION)
Warsaw, 8th September 2017

Organizers: Institute of Slavic Studies PAS, Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS PRESENTED AT THE SESSION: INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS:

1. Júlia BEHÝLOVÁ (Bratislava): Slovenská lingvistika v medzinárodných databázach.

2. Jakub BANASIAK, Paweł KOWALSKI, Marcin FASTYN (Warsaw): Ekwiwalencja wewnątrz- i międzyjęzykowa: wokół problemów wyszukiwania informacji w wielojęzycznej bazie danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw.

3. Valentina G. KULPINA, Viktor A. TATARINOV (Moscow): O kształtowaniu oryginalnych strategii bibliograficznych w szkole Zofii Rudnik-Karwatowej.

4. Zenon MIKOS, Maria PRZASTEK-SAMOKOWA (Warsaw): Odautorskie słowa kluczowe a słowa kluczowe i tagowanie w iSybislawie (na wybranych przykładach).

5. Яўгенія ВОЛКАВА (Minsk): Спосаб прэзентацыі ключавых слоў як частка камунікацыйнай сістэмы бібліяграфічнай базы iSybislaw.

OTHER PAPERS PRESENTED AT THE SESSION: INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS:

1. Wiesław BABIK (Cracow): Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęć inspiracją do badań nad słowami kluczowymi.

2. Błażej OSOWSKI (Poznan): ISybislaw a dydaktyka uniwersytecka.

3. Danuta ROSZKO, Roman ROSZKO (Warsaw): Budowa oraz zastosowanie wielojęzycznych pamięci tłumaczeniowych, zawierających najnowszą leksykę słowiańską (języki: polski, bułgarski, rosyjski, ukraiński) oraz bałtycką - język litewski.

Additional information: the list does not include the papers presented at the session on Word Formation.


INTERNATIONAL ACADEMIC SEMINAR
БАЗИ ДАНИХ I СИСТЕМИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
(DATABASES AND SYSTEMS FOR THE NEEDS OF MODERN LINGUISTICS)
Kiev, 13-14th June 2017

Organizers: Institute for the Ukrainian Language NASU, Institute of Slavic Studies PAS, Ukrainian Committee of Slavists, Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Kiev): Картотека «портретів слів» як база та інструмент мовознавчих досліджень.

2. Paweł KOWALSKI (Warsaw): Słowa kluczowe w systemie iSybislaw jako narzędzie i przedmiot badań (Ключові слова в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень).

3. Валентина І. КРИТСЬКА, Юлія В. РОМАНЮК (Kiev): База даних «Граматичний словник української літературної мови. Словозміна» у нових лінгвістичних дослідженнях.

4. Zofia Е. RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): System informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw po 10 latach – stan aktualny i przyszłość (Інформаційно-пошукова система славістичного мовознавства iSybislaw через 10 років – актуальний стан і майбутнє).

OTHER PAPERS PRESENTED DURING THE CONFERENCE:

1. Валентина О. БАЛОГ (Kiev): Параметрична система традиційного й електронного варіантів тлумачного словника: порівняльний аналіз (на матеріалі «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка).

2. Jakub BANASIAK (Warsaw): Międzyjęzykowe wyszukiwanie informacji w bazie danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: stan i perspektywy (Міжмовний пошук інформації в базі даних світового славістичного мовознавства iSybislaw: стан і перспективи).

3. Олена А. ДЮНДИК (Kiev): Використання словникових та текстових баз даних під час формування реєстру джерельної бази тлумачної лексикографії сучасної української літературної мови.

4. Ірина С. ГНАТЮК (Kiev): Фразеологічні словники авторського типу: здобутки і перспективи.

5. Лариса П. КИСЛЮК (Kiev): Можливості пошуку слів за їхньою будовою у корпусах і словникових базах даних.

6. Юлія В. ПОЗДРАНЬ (Vinnytsia): Роль інтернет-ресурсів у дослідженні дескриптивно-прескриптивного потенціалу «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова.

7. Любов С. САВЕЛЬЄВА (Mykolaiv): Інформаційні технології створення словників.

8. Ганна В. СИТАР (Vinnytsia): База даних «Синтаксичні фразеологізми в українській мові»: принципи створення та особливості наповнення.

9. Наталія В. СНIЖКО (Kiev): Сучасні лексикографічні системи в інтегральних дослідженнях розвитку мови й суспільства.

10. Оксана М. ТИЩЕНКО (Kiev): Картотека «Російсько-українського словника» за ред. А.Ю.Кримського та С.О.Єфремова (архівна): електронний варіант.

11. Ольга Ф. ЗАГОРОДНЯ (Kiev): Система опрацювання результатів асоціативних експериментів «STIMULUS».

WORKSHOPS:

1. Віктор П. КУБАЙЧУК (Kiev): Авторський сайт «Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови».

2. Василь Ф. СТАРКО (Lutsk): Проекти команди r2u.

3. Наталія П. ДАРЧУК (Kiev): Корпус української мови – джерело лексикографічної роботи.

4. Оксана М. ЗУБАНЬ (Kiev): Електронні частотні морфемні словники в Корпусі української мови.

5. Маргарита О. ЛАНГЕНБАХ (Kiev): Синтаксичний підкорпус: база даних граматичних конструкцій та модуль пошуково-аналітичних систем.


INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
SLAWISTYKA W PRZESTRZENI CYFROWEJ
(SLAVIC STUDIES IN THE DIGITAL AREA)
Warsaw, 5-6th September 2016

Organizers: Institute of Slavic Studies PAS, Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists, "Digital Slavic studies" working group in DARIAH-PL Consortium.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Kiev): Критерії визначення домінанти в класах еквівалентності термінів системи iSybislaw.

2. Paweł KOWALSKI (Warsaw): Organizacja wiedzy z zakresu języków południowosłowiańskich w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw.

3. Olga KUBEŠOVÁ PENSDORFOVÁ, Jana PAPCUNOVÁ (Prague): Bibliografie české lingvistiky v digitálním prostředí – problémy a perspektivy.

4. Оксана А. ОСТАПЧУК (Moscow): Парадигматические связи ключевых слов и эффективность поиска в системе iSybislaw.

5. Юлія В. РОМАНЮК (Kiev): Відображення змісту документа у авторських термінах та ключових словах.

6. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): Koncepcja banku terminologii językoznawstwa slawistycznego.

7. Jana WACHTARCZYK (Bratislava): Nové kvality jazykovej interakcie vo virtuálnom priestore.

8. Яўгенія ВОЛКАВА, Уладзімір КОШЧАНКА, Ніна СЯНКЕВІЧ, Генадзь ЦЫХУН (Minsk): Стан і перспектывы лічбавых даследаванняў у Інстытуце мовазнаўства Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі.

OTHER PAPERS PRESENTED DURING THE CONFERENCE:

1. Jakub BANASIAK (Warsaw): O autorskich słowach kluczowych z perspektywy systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

2. Лариса П. КИСЛЮК (Kiev): Еквівалентність термінів спільного походження в слов’янських лінгвістичних традиціях і школах.

3. Małgorzata KORNACKA (Warsaw): Czy gramatyka historyczna może pomóc w sformułowaniu algorytmu wyszukiwania ciągów wyrazowych z reduplikacją rzeczowników "nieregularnych" (typu "koniec końców", "ramię przy ramieniu") – czyli jak wytłumaczyć komputerowi powstanie samogłosek nosowych czy zanik i wokalizację jerów.

4. Maciej MARYL, Piotr WCIŚLIK (Warsaw): Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej.

5. Leszek MAŁCZAK (Cracow): Polsko-słowiańskie związki kulturalne. Propozycja modułu w ramach grupy roboczej Slawistyka cyfrowa.

6. Błażej OSOWSKI (Poznan): Czego dowiemy się o opracowaniach dialektologicznych z iSybislawa?

7. Julia OSTANINA-OLSZEWSKA, Janusz PARFIENIUK, Piotr STAWIŃSKI (Warsaw): CoLT* i jego zastosowania w komunikacji, nauczaniu i badaniach językowych.

8. Michał B. PARADOWSKI, Łukasz JONAK (Warsaw): Neologizmy w sieci.

9. Алла А. ТАРАН (Cherkassy): Типи формально-семантичних відношень між термінами в мові ключових слів системи iSybislaw.

10. Marta WOJEWÓDZKA (Warsaw): RCIN - możliwości (nie)wykorzystane. Rozważania o metodzie opracowywania materiałów dźwiękowych w IS PAN.


INTERNATIONAL CONFERENCE
NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ
– DZIŚ I JUTRO

(MODERN SLAVIC BIBLIOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
– TODAY AND TOMORROW
)
Warsaw, 8-9th October 2015

Organizers: Institute of Slavic Studies PAS, Slavic Foundation, Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Júlia BEHÝLOVÁ (Bratislava): Slovenská bibliografia, bibliografia v jazykovede a jazyková norma.

2. Marcin FASTYN (Warsaw): Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji – na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii.

3. Євгенія A. КАРПІЛОВСЬКА (Kiev): Шкала еквівалентності термінів-кореферентів в інформаційно-пошуковій системі iSybislaw.

4. Paweł KOWALSKI (Warsaw): Terminologia językoznawcza w abstraktach i streszczeniach prac naukowych (na przykładzie bazy iSybislaw i wybranych czasopism naukowych).

5. Оксана ОСТАПЧУК (Moscow): Язык и речь в составе ключевых слов в информационно-поисковой базе iSybislaw.

6. Maria PRZASTEK-SAMOKOWA, Zenon Mikos (Warsaw): iSybislaw – znany, udostępniany, wykorzystywany?

7. Юлія РОМАНЮК (Kiev): Критерії добору ключового слова: позиція автора vs. користувача.

8. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): Zarządzanie wiedzą z zakresu językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw – uwagi językoznawcy.

9. Marek-Mladen STANOJEVIĆ, Barbara KRYŻAN-STANOJEVIĆ (Zagreb): Struna - ogólnonarodowy chorwacki projekt terminologiczny.

10. Jana WACHTARCZYK (Bratislava): Je slovenská jazykovedná produkcia viac v štýle Enemy Unknown alebo Civilization V? Niekoľko podobenstiev o slovenských vedeckých časopisoch a strategických hrách.

11. Яўгенія ВОЛКАВА (Minsk): Некаторыя аспекты ўпарадкавання шматмоўнай картатэкі ключавых слоў нетэрміналагічнага характару ў бібліяграфічнай базе iSybislaw і аптымізацыі яе выкарыстання.

OTHER PAPERS PRESENTED DURING THE CONFERENCE:

1. Jakub BANASIAK (Warsaw): Terminologia składniowa z perspektywy indeksowania i wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw.

2. Wiesław BABIK (Cracow), Justyna Myszor (Skawina): O burzeniu informacyjnej wieży Babel - słowa kluczowe w ofensywie?

3. Bożena BEDNAREK-MICHALSKA (Torun): Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki.

4. Диана БЛАГОЕВА (Sofia): Библиографска информационна система за българска лексикология, фразеология и лексикография.

5. Miroslav DUDOK (Bratislava): Hranice jazyka a jazykovednej infraštruktúry/ The borders of language and linguistic infrastructure.

6. Siergiej GRINEV-GRINIEWICZ (Bialystok): Semantic Phenomena and Processes in Linguistic Terminology.

7. Вікторія Л. ІВАЩЕНКО (Kiev): Термінопростір міжмовних лексичних відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій системі iSybislaw.

8. Małgorzata KORNACKA (Warsaw): Kilka pytań o pytania w tytułach prac językoznawczych: czy są jednorodne? co sygnalizują? jak je opisywać?.

9. Jan F. NOSOWICZ (Warsaw): Ergonimy w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

10. Błażej OSOWSKI (Poznan): Opracowania dialektologiczne w iSybislawie.

11. Людмила РЫЧКОВА (Grodno): Консубстанциональность специальной лексики как проблема информационного поиска.

12. Jadwiga SADOWSKA (Bialystok): Współczesny model dziedzinowych bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

13. Эльвира А. СОРОКИНА (Moscow): Особенности проявления синонимии в лингвистической терминологии.


INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
УКРАЇНСЬКА ТЕРМIНОЛОГIЯ I СУЧАСНIСТЬ
(UKRAINIAN TERMINOLOGY AND CONTEMPORANEITY)
Kiev, 22nd-24th of April 2015

Organizers: Institute of the Ukrainian Language NASU, Terminologic Commision NASU, Commission for Terminology of the International Committee of Slavists and the Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists.

The section Термiнологiя сучасного славiстичного мовознавства в iнформацiйно-пошуковiй системi iSybislaw (Terminology of the Contemporary Slavic Linguistics in the Information Retrieval System iSybislaw) – organizer: the Commission on Linguistic Bibliography. The chairs of the section: Jevgenija Karpilovska (Євгенія А. Карпіловська) and Zofia Rudnik-Karwatowa.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Zofia E. RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): Porządkowanie terminologii dla potrzeb systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw.

2. Євгенія КАРПІЛОВСЬКА (Kiev): Значення термінів-варіантів для оптимізації інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw.

3. Iwona ŁUCZKÓW (Wroclaw): Z badań nad ustalaniem ekwiwalencji polskich i ukraińskich terminów gramatycznych (na przykładzie prac zarejestrowanych w systemie iSybislaw).

4. Юлія РОМАНЮК (Kiev): Еквiвалентнiсть граматичних термiнiв у сучасному славiстичному мовознавствi (дiєслово).

5. Яўгенія ВОЛКАВА (Mіnsk): Кaрэляцыя памiж тэрмiнам i дакументам у бiблiяграфiчнай базе iSybislaw: да пытання рэлевантнасцi пошуку.

OTHER PAPERS PRESENTED AT THE SECTION:

1. Jakub BANASIAK (Warsaw): Wybrane zagadnienia terminologii składniowej – między tradycją, spójnością i relewancją: z perspektywy systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw.


INTERNATIONAL CONFERENCE
DYNAMIKA WSPÓŁCZESNEGO SŁOWNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO W PRZESTRZENI STYLOWO-FUNKCJONALNEJ
(DYNAMICS OF CONTEMPORARY SLAVIC VOCABULARY IN THE STYLISTIC AND FUNCTIONAL SPACE)
Warsaw, 5th November 2014

Organizer: Institute of Slavic Studies PAS.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Kiev): Варіанти термінів мовознавства у сучасній науково-освітній практиці і в часовій перспективі.

2. Iwona ŁUCZKÓW (Wroclaw): Adaptacja pewnych terminów gramatycznych z wybranych języków słowiańskich w pracach językoznawczych wydanych w Polsce po 2000 roku.

3. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): Dynamiczne procesy w słowiańskiej terminologii językoznawczej (na przykładzie wybranych kategorii nazw).

4. Jana WACHTARCZYK (Bratislava): Slovenské a poľské kolektívne antroponymá ako špecifická prezentácia jazykovo-kultúrnej identity.

5. Яўгенія ВОЛКАВА (Minsk): Да пытання семантычных зрухаў у працэсе інтэрнацыяналізацыі лінгвістычнай тэрміналогіі.

The papers were devoted to linguistic terminology, that is, among others, used to create the information retrieval language in the iSybislaw system. The list does not include other papers on various aspects of the dynamics of general and colloquial vocabulary.


INTERNATIONAL CONFERENCE
NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ
– DZIŚ I JUTRO

(MODERN SLAVIC BIBLIOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
– TODAY AND TOMORROW
)
Warsaw, 3rd-4th October 2013

Organizers: Institute of Slavic Studies PAS, Slavic Foundation, Institute of Western and Southern Slavic Studies – University of Warsaw, Warsaw Scientific Society, Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Kiev): Роль непрямої номінації в сучасній слов’янській лінгвістичній термінології.

2. Iwona ŁUCZKÓW (Wroclaw): Ekwiwalencja terminologii językoznawczej w systemie informacyjnym iSybislaw a tradycja opisu języków słowiańskich.

3. Zenon MIKOS (Warsaw): Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWA do iSybislawa.

4. Оксана А. ОСТАПЧУК, Мадина М. АЛЕКСЕЕВА (Moscow): Проблема эквивалентности многокомпонентных терминов в базе славянского языкознания iSYBISLAW (на примере русского и польского языков).

5. Jana PAPCUNOVÁ (Prague): Databáze iSybislaw a Bibliografie české lingvistiky v dalším období spolupráce.

6. Anja POHONČOWA (Bautzen): Hornjoserbska rěčespytna terminologija.

7. Maria PRZASTEK-SAMOKOWA (Warsaw): O autorskich słowach kluczowych z językoznawstwa na wybranych przykładach bułgarskich i polskich.

8. Юлiя В. РОМАНЮК (Kiev): Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово).

9. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwości.

10. Marek STANOJEVIĆ, Barbara KRYŻAN-STANOJEVIĆ (Zagreb): Słowa kluczowe podawane przez autora publikacji jako podstawa opisu bibliograficznego w iSybislawie.

11. Franc ŠĚN (Bautzen): Łužisko-serbska bibliografija – jeje stawizny a přichodne nadawki.

12. Яўгенiя ВОЛКАВА (Minsk): Дынамічныя працэсы ў беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі.

OTHER PAPERS PRESENTED DURING THE CONFERENCE:

1. Wiesław BABIK (Cracow): Słowa kluczowe, tagi..., i co dalej?

2. Jakub BANASIAK (Warsaw): Synonimia i bliskoznaczność a synonimia wyszukiwawcza w systemie informacyjno-wyszukiwawczym (na przykładzie terminologii językoznawczej i systemu iSybislaw).

3. Grażyna CHARYTONIUK-MICHIEJ (Bialystok): Literatura białoruska w Polsce po 1989 roku. O potrzebie tworzenia bazy literackiej.

4. Marcin FASTYN (Warsaw): iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

5. Wiesław GLIŃSKI, Dorota Krystyna REMBISZEWSKA (Warsaw): Projekt i realizacja bazy Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny.

6. Bożena ITOYA (Warsaw): System informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw jako źródło wiedzy o współczesnej sorabistyce.

7. Marek IWANOWSKI (Warsaw): Filolog pyta o bibliografię zawartości Internetu.

8. Małgorzata KORNACKA (Warsaw): Kolekcja w teorii i praktyce: w tekstach specjalistycznych, przypisach, tytułach, abstraktach i słowach kluczowych.

9. Paweł KOWALSKI (Warsaw): Streszczenie (abstrakt) jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw.

10. Wacław WALECKI (Cracow): Jak budujemy slawistyczną bazę bibliograficzną z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i komparatystyki.

11. Sonja WÖLKE (Bautzen): Tekstowy korpus a dalše informaciske srědki wo hornjoserbskej rěči w interneće.

ROUND TABLE
BIBLIOGRAFIA W DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ PRZESTRZENI INFORMACJI
(BIBLIOGRAPHY IN THE DYNAMICALLY CHANGING INFORMATION SPACE)

Moderator, introduction to the discussion: Jadwiga Woźniak-Kasperek (Warsaw), participants: members of the Commission.


ACADEMIC SESSION
SYSTEM INFORMACJI SLAWISTYCZNEJ ISYBISLAW – METODOLOGIA I PRAKTYKA
(SLAVIC INFORMATION SYSTEM ISYBISLAW – METHODOLOGY AND PRACTICE)
Warsaw, 8th November 2012

Organizers: Institute of Slavic Studies PAS, Warsaw Scientific Society, under the honorary patronage of the Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists.

THE PAPERS OF THE COMMISSION MEMBERS:

1. Iwona ŁUCZKÓW (Wroclaw): Problem ekwiwalencji słów kluczowych w systemie iSybislaw - na przykładzie wybranych terminów z zakresu morfologii i składni.

2. Zenon MIKOS (Warsaw): Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego.

3. Zofia RUDNIK-KARWATOWA (Warsaw): Problemy metodologiczne slawistycznej informacji naukowej i ich rozwiązanie w systemie iSybislaw.