Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

ZADANIA KOMISJI BIBLIOGRAFII LINGWISTYCZNEJ
PRZY MIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW
 

  • koordynacja prac nad bibliografią światowego językoznawstwa slawistycznego;
  • inicjowanie i prowadzenie prac naukowych w zakresie nowoczesnych metod opracowywania informacji bibliograficznej;
  • organizacja (współorganizacja) warsztatów, sesji naukowych, międzynarodowych konferencji dotyczących nowoczesnych systemów informacji bibliograficznej;
  • stworzenie kompetentnego zespołu współuczestniczącego w pracach nad bibliografią światowego językoznawstwa slawistycznego (poszerzenie składu zespołu, podnoszenie kwalifikacji).